İslam Coğrafyası Seminerleri Başlıyor

Müslüman olmanın en önemli gereklerinden  birisi de Müslüman kardeşinin halinden haberdar olmaktır.

Ancak bu şekilde aynı inancın fertleri olduğumuzun farkına varıp onların dertleriyle dertlenme ve sorunlarının çözümü için gayret gösterme erdemine ulaşabiliriz.

İşte bu amaçla düzenlediğimiz, dünyanın değişik coğrafyalarında yaşayan, farklı ırklara, dillere ve kültürlere sahip Müslüman toplulukların sosyal, siyasî, tarihî ve ekonomik durumlarının konu edileceği İslam Coğrafyası Seminerleri başlıyor.

Kayıtsız kalmayan, yok saymayan, kulaklarını tıkamayan herkesi bekliyoruz.

· Seminerler boyunca Ortadoğu, Orta Asya, Uzak Doğu, Afrika ve Balkanlardan birçok ülke incelenecektir.
· Ülkeler hakkında kapsamlı bilgiye sahip konuşmacılar davet edilecektir.
· Düzenlenecek olan seminerler ile ilgili ayrıntılı bilgiler (yer, tarih vs.) SMS ve elektronik posta yoluyla katılımcılara gönderilecektir.
· Seminerler bayanlara yöneliktir. Katılım ücretsizdir.

UNUTMAYALIM
İnancımız gereği, tarihimiz gereği, yaşadığımız coğrafya gereği
SORUMLUYUZ!

Read Previous

Mısır’ın Dünü ve Bugünü, İhvan-ı Müslimin

Read Next

Üniversiteli Gençler Konuşuyor