Gençlik Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği​

2009, yılının eylül ayında, Fatih’te faaliyetlerine başlayan derneğimiz, 3 katlı 650 m2 alan içinde bay-bayan,gençler ve çocuklar için ayrı katlarda sosyal,kültürel,islami ve eğitim alanlarında bir çok etkinlikler yapmaktadır.

Varlık sebebimiz; VAHYİN tanıklık ettiği, hak ve adaleti savunan nesillerin inşaası için NEBEVİ metodu ilke edinerek bu uğurda MÜCADELEDEN ve FEDAKARLIKTAN kaçınmadan gençlik dinamizmini kaybetmemiş tüm insanlara TEVHİDİ bir duruş kazandırma niyetidir. 

-Vahyin tanıklığı; Müslüman bir şahsiyetin vahyin onayladığı, arkasında durduğu ve beğendiği bir insan haline gelmesini ifade eder. Bu da ancak, Kur’an-ı Kerim’in oluşturmak istediği insanı hedeflemekle olabilir. Yeryüzünde yalnız müslümanlar bulunmamaktadır. Bu sebeple insanlığa karşı sorumluluğumuz hakkı savunmak ve adaleti tesis etmektir. İslam’ın yeryüzüne hakim bir güç haline gelmesi için ümmetin yeni nesillerce güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu kuvvet ise ancak sağlam bir binanın inşaa edilmesinde gösterilen hassasiyet gibi yeni nesillerin inşaa edilmesindede gösteriyle olabilir. Kur’an-ı Kerim’in ön gördüğü insan tipi  peygamberin örnek alınmasıyla oluşturulabilir. Bu örnekliğe kısaca nebevi metod denmektedir. Günlük ibadetleri yerine getirirken bile bizimle uğraşan şeytan, tüm insanlık için taleplerimiz olduğunda dostlarıyla birlikte güçlü bir ittifak oluşturacaktır. Bu sebeple bizlerin çetin bir mücadele ve gerektiğinde bir çok fedakarlık beklemektedir. Peygamberin gençleri sevmesi boşuna değildir. Yaşı ne olursa olsun içindeki gençlik dinamizmi sönmüş insanların ümmete hiçbir katkısı olmayacaktır.

GAYRET BİZDEN TEVFİK ALLAH’TANDIR.

Fevzipaşa Caddesi Binaemini Sokak No:12

Kıztaşı Fatih/İstanbul

Tel: +90 212 521 93 51